اخبار

راه اندازی وب سایت جدید شرکت الیاف ماهان دلیجان

۱۵ خرداد ۱۳۹۳
با توجه به نیاز روز افزون کاربران به امکانات بیشتر شرکت الیاف ماهان دلیجان بر آن شد تا وب سایت خود را مجدد طراحی نماید.

با توجه به نیاز روز افزون کاربران به امکانات بیشتر شرکت الیاف ماهان دلیجان بر آن شد تا وب سایت خود را مجدد طراحی نماید.
در وب سایت جدید سعی شده تا ارتباط مخاطبان به ساده ترین شکل ممکن میسر گردد.

وب سایت فوق توسط شرکت وارینا طراحی و پیاده سازی گردیده است.
www.Varina.co